Checklist controleschema

Hier vindt u een overzicht van de vereiste controle na de behandeling van coloncarcinoom. Hierbij worden twee groepen onderscheiden op grond van stadiering.

De eerste groep heeft de stadiering T1N0M0 (tabel 1), bij deze T1N0 tumoren wordt afgezien van CEA bepalingen en beeldvorming vanwege de geringe opbrengst. De tweede groep betreft alle tumoren met een hogere stadiering, maar zonder afstandsmetastasen (T1N1-2M0; T2-4N0-2M0) (tabel 2).

Let op; deze vereiste controle maakt onderdeel uit van nazorg. Informatie over het verlenen van nazorg, vindt u in het Survival Care Plan 

Tabel 1: Follow-up na curatieve resectie coloncarcinoom met groei beperkt tot de submucosa (T1N0M0).

Jaar 1Jaar 2-5
Spreekuurcontrole
(bespreken uitslagen en welzijn)
Iedere 6 maandenjaarlijks
Lichamelijk onderzoek
Alleen op indicatie
Colonoscopie

of:

CT-colografie
binnen 3 maanden na operatie als preoperatief colon niet volledig in beeld is geweest.

Indien pre-operatief volledig colon in beeld is geweest, dan colonoscopie na 1 jaar.
3 jaar na vorige colonoscopie en vervolgens na 3-5 jaar afhankelijk van het aantal, de grootte en de lokalisatie van de poliepen

NB. Dit schema geldt niet na endoscopische poliepectomie van een T1 carcinoom.

Tabel 2: Follow-up na curatieve resectie coloncarcinoom (alle stadia zonder afstandsmetastasen met uitzondering van T1N0).

Jaar 1Jaar 2Jaar 3Jaar 4-5
Spreekuurcontrole
(bespreken uitslagen en welzijn)
Iedere 6 maandenIedere 6 maandenIedere 6 maandenJaarlijks
Lichamelijk onderzoek
Alleen op indicatie
CEA bepaling bloedIedere 3 maandenIedere 3 maandenIedere 3 maandenIedere 6 maanden
Echo lever (evt. CT abdomen*)Iedere 6 maandenIedere 6 maandenJaarlijksJaarlijks
Colonoscopie

of:

CT-colografie
binnen 3 maanden na operatie als preoperatief colon niet volledig in beeld is geweest.

Indien pre-operatief volledig colon in beeld is geweest, dan colonoscopie na 1 jaar.
3 jaar na vorige colonoscopie en vervolgens na 3-5 jaar afhankelijk van het aantal, de grootte en de lokalisatie van de poliepen
* Een CT-scan is geïndiceerd indien echografie technisch niet goed uitvoerbaar is (bijvoorbeeld bij lever steatose) of een CT-scan kan worden overwogen bij een hoog risico op een recidief (T4N+) gezien een hogere sensitiviteit.
 

Evaluatie
  • Als de patiënt symptomen heeft die mogelijk wijzen op een recidief (zie alarmsymptomen); terugverwijzen naar de behandelend chirurg.
  • CEA bepaling; de normaalwaarde < 5 ug/L (afhankelijk van het laboratorium). Bij een verhoging;
    1. Herhalen binnen 6 weken. LET OP; bij een forse stijging binnen korte tijd is overleg met de behandelend chirurg raadzaam, zonder deze herhaling
    2. Indien het CEA blijft stijgen; verwijs de patiënt met spoed terug naar de behandelend chirurg.
  • Beeldvorming; Indien er op de echo abdomen aanwijzingen zijn voor een metastase of recidief wordt de patiënt na overleg met de behandelend chirurg met spoed terugverwezen naar het ziekenhuis.

Voor meer informatie over de diagnostische onderzoeken van het controle schema klikt u hier. De contactgegevens van de deelnemende ziekenhuizen vindt u hier.