Meten

Het onderdeel ‘Meten’ gaat van start met het beantwoorden van een set vragen over de kwaliteit van leven. De patiënt beantwoord vragen die betrekking hebben op de 5 domeinen. Daarnaast heeft de patient de mogelijkheid vragen te selecteren als hij/zij de set niet volledig wil doorlopen. Hier treft u een overzicht van de onderwerpen die in het Oncokompas 2.0 aan bod komen. De vragen zijn geschikt voor alle vormen van kanker.

Daarnaast omvat het Oncokompas 2.0 vragen die specifiek gericht zijn op het coloncarcinoom. Als u hier klikt, krijgt u een overzicht van deze specifieke onderwerpen te zien.

Het betreft een dynamische vragenlijst; het systeem bepaalt steeds automatisch op basis van het antwoord van de patiënt of en welke vervolg- of verdiepingsvragen aan de orde zijn. Klik hier voor een voorbeeld van het onderdeel ‘Meten‘.

Als alle vragen zijn beantwoord, start het onderdeel ‘Weten’.