Oncokompas

Het is bekend dat een aanzienlijk deel van de patiënten na de behandeling van kanker kampt met lichamelijke en psychosociale problemen.

Zowel de werkgroep van het Standpunt ‘Oncologische zorg in de huisartsenpraktijk’ als de Signaleringscommissie Kanker van KWF kankerbestrijding adviseren om de patiënt een centrale rol te geven in de organisatie van hun individuele nazorg.

Uit onderzoek blijkt dat internet applicaties de nazorg op individueel niveau kunnen afstemmen en verbeteren. Een belangrijke ontwikkeling op dit terrein is het Oncokompas