Survival care plan

Het Survival Care Plan is een handleiding voor huisartsen die controle en nazorg verlenen in het kader van de I CARE studie bij hun patiënt die in opzet curatief behandeld is aan coloncarcinoom.

In het Survival Care Plan is het controle schema opgenomen, inclusief de vervolgstappen indien onderdelen van de controle afwijkend zijn. Daarnaast biedt het Survival Care Plan een handleiding om nazorg te verlenen. Beide onderdelen zijn gebaseerd op bestaande landelijke richtlijnen.

Het Survival Care Plan is een uitgebreid document. Het is echter niet vereist dat alle onderwerpen van het Survival Care plan aan bod komen tijdens een consult met de patiënt. U kunt het document gebruiken indien er problemen worden gesignaleerd of als naslagwerk in het algemeen. Op deze website vindt u een samenvattingskaart.

Het volledige Survival Care Plan kunt u inzien door op de link te klikken.