top of page

ACHTERGROND

  • Doel van het onderzoek

Het primaire doel van de I CARE studie is evaluatie van de kwaliteit van controles en nazorg van patiënten met een coloncarcinoom  in de huisartspraktijk. Daarnaast wordt de toegevoegde waarde van een interactieve website (Oncokompas 2.0) die patiënten ondersteunt bij het vinden van de juiste nazorg beoordeeld.

  • Onderzoeksopzet

De I CARE studie is een gerandomiseerde studie. Op basis van randomisatie (loten) worden patiënten die in opzet curatief zijn behandeld wegens een coloncarcinoom toegewezen in één van de vier groepen die in de I CARE studie worden vergeleken; 1. De gebruikelijke controle en nazorg in de tweede lijn (door de chirurg gecoördineerd), 2. Controle en nazorg in de tweede lijn met het gebruik van Oncokompas 2.0, 3. Controle en nazorg in de eerste lijn (door de huisarts gecoördineerd), en 4. Controle en nazorg in de eerste lijn met het gebruik van het Oncokompas 2.0. Deelname aan het onderzoek duurt vijf jaar.

  • Onderzoekspopulatie

Patiënten die in opzet curatief zijn behandeld voor een coloncarcinoom en in aanmerking komen voor controle en nazorg kunnen geïncludeerd worden. Klik hier voor een uitgebreide beschrijving van de onderzoekspopulatie (in- en exclusie criteria).

  • Uitkomstmaten

We kozen als primair eindpunt kwaliteit van leven en patiënt tevredenheid. De reden daardoor is dat dit voor patiënten een belangrijke uitkomst is. Natuurlijk houden we ook de veiligheid in de gaten, maar we verwachten daar geen bijzondere effecten.

Secundaire uitkomstmaten omvat lichamelijke en psychosociale problemen, aantal verrichte aanvullende onderzoeken, het aantal verwijzingen en communicatie tussen de eerste en tweede lijn, opsporing van recidieven, de protocol navolging, preventieve zorg, kosteneffectiviteit en de voorkeur van de patiënt voor een bepaalde vorm van zorg aan het einde van de studie.

Deze eindpunten worden gemeten met behulp van vragenlijsten die op verschillende momenten worden ingevuld door patiënten tijdens de studie. Daarnaast wordt informatie uit de patiëntendossiers van de huisarts en het ziekenhuis gebruikt.

  • Afgezien van deelname

Als patiënten niet willen deelnemen aan de studie, blijven ze onder controle van de specialist of van de huisarts, indien dat hun wens is. In dit geval wordt de patiënt benaderd of hij/zij wel eenmalig een vragenlijst wil invullen. Deze patiënten komen in de ‘preference’ groep van de studie.

Voor uitgebreide informatie, kunt u het studieprotocol en een flowchart van de studie via onderstaande knop inzien.

Achtergrond: Tekst
bottom of page