top of page

CHECKLIST CONTROLE SCHEMA

Hier vindt u een overzicht van de vereiste controle na de behandeling van coloncarcinoom. Hierbij worden twee groepen onderscheiden op grond van stadiering.

De eerste groep heeft de stadiering T1N0M0 (tabel 1), de tweede groep  betreft alle tumoren met een hogere stadiering, maar zonder afstandsmetastasen (T1N1-2M0; T2-4N0-2M0) (tabel 2).


Als u op basis van een afwijkende (CEA en/of echo) uitslag óf op basis van klachten vermoed dat uw patiënt een recidief, kunt u direct contact opnemen met de contactpersoon van het ziekenhuis waar uw patiënt is behandeld. De contactgegevens vindt u op hier.


De uitgebreide versie van het controle schema inclusief de afkapwaarde van het CEA treft u op hier.

Checklist controle schema: Tekst
bottom of page