top of page

Hoe groot is de belasting voor mij als huisarts?

Als u deelneemt aan de studie en uw patiënt loot voor controle en nazorg bij de huisarts, dan betekent dit dat er gedurende 5 jaar periodieke onderzoeken moeten worden verricht bij uw patiënt.

Als uw patiënt een T1N0 tumor heeft, adviseert de landelijke richtlijn in het eerste jaar elke 6 maanden een spreekuurcontrole. Vanaf het eerste jaar wordt een jaarlijkse spreekuurcontrole geadviseerd. Er worden geen aanvullende onderzoeken geadviseerd bij deze groep patiënten.  

Indien uw patiënt een tumor heeft met een hogere stadiering, maar zonder afstandsmetastasen (T1N1-2M0; T2-4N0-2M0), zal de belasting bestaan uit het periodiek aanvragen van onderzoeken (CEA bepaling en echo abdomen) zoals u dat gewend bent en het bespreken van de uitslagen op het spreekuur. In de eerste 3 jaar na de behandeling is dit 2-4 keer per jaar een CEA bepaling en 2 keer per jaar een echo abdomen. In jaar 3 wordt 1 echo per jaar geadviseerd. Vervolgens adviseert de landelijke richtlijn om in jaar 4 en 5 jaarlijks controle te verrichten. Een uitgebreid controleschema vindt u onder ‘Survival Care Plan’.

U krijgt geen actieve rol toebedeeld als uw patiënt het Oncokompas 2.0 mag gebruiken. Het kan echter wel voorkomen dat u wordt geconfronteerd met vragen die de patiënt naar aanleiding van het Oncokompas 2.0 gebruik stelt (klik hier voor meer informatie).

Hoe groot is de belasting voor mij als huisarts?: Tekst
bottom of page