top of page

Kan ik de controles wel doen?

Uit eerder onderzoek in Noorwegen is gebleken dat de huisarts in staat is om controles na coloncarcinoom behandeling uit te voeren. In dit onderzoek werd controle door de huisarts vergeleken met controle via de chirurg. Er bleek geen verschil tussen huisartsen en chirurgen met betrekking tot het detecteren van recidieven of metastasen. Echter, ook dit onderzoek was niet groot genoeg om zeker te weten dat er geen verschil russen beide disciplines bestaat.

Mocht u twijfels hebben over de (bloed of echo) uitslagen van uw patiënt óf u vermoedt een recidief op basis van afwijkende uitslagen of klachten, dan kunt u overleggen met de contactpersoon van het ziekenhuis waar uw patiënt is behandeld (klik hier voor de contactgegevens).

Kan ik de controles wel doen?: Tekst
bottom of page