top of page

WAT IS HET ONCOKOMPAS?

Het is bekend dat een aanzienlijk deel van de patiënten na de behandeling van kanker kampt met lichamelijke en psychosociale problemen.

Zowel de werkgroep van het Standpunt ‘Oncologische zorg in de huisartsenpraktijk’ als de Signaleringscommissie Kanker van KWF kankerbestrijding adviseren om de patiënt een centrale rol te geven in de organisatie van hun individuele nazorg.

Uit onderzoek blijkt dat internet applicaties de nazorg op individueel niveau kunnen afstemmen en verbeteren. Een belangrijke ontwikkeling op dit terrein is het Oncokompas 2.0.

Het Oncokompas 2.0 is een online zelfmanagement programma, waar de patiënt een eigen account kan aanmaken. Het Oncokompas 2.0 biedt de patiënt inzicht in optimale informatie en begeleidende zorg op het gebied van kwaliteit van leven, afgestemd op de persoonlijke gezondheidssituatie en voorkeur. Het is ontwikkeld door een expertteam en patiënten.

Oncokompas: Tekst

HOE WERKT HET ONCOKOMPAS?

De patiënt beslist zelf wanneer en hoe vaak hij/zij het Oncokompas 2.0 gebruikt en invult. Het Oncokompas 2.0 omvat 5 domeinen van kwaliteit van leven; leefstijl, lichamelijk, psychisch, sociaal en levensvragen.

Het Oncokompas 2.0 bestaat uit 3 stappen; meten, weten en doen.


Een patiënt kan met het Oncokompas 2.0 een eigen welzijnsdossier maken.

Oncokompas: Tekst

METEN

Stap 1 omvat het meten van de kwaliteit van leven met ‘patient reported outcome measures’ (PROMs).  De patiënt vult vragenlijsten in die betrekking hebben op de 5 domeinen.  Als u hier klikt, krijgt u een overzicht van welke  onderwerpen er in het Oncokompas 2.0 aan bod komen. De vragen zijn geschikt voor alle vormen van kanker.

Daarnaast omvat het Oncokompas 2.0 vragen die specifiek gericht zijn op het coloncarcinoom.  

De patiënt doorloopt de vragen en op basis van de antwoorden wordt direct bepaald of verdiepingsvragen worden gesteld. Klik hier voor een voorbeeld van het onderdeel ‘meten’.

Als alle vragen zijn beantwoord, start het onderdeel ‘weten’.

Oncokompas: Tekst

WETEN

In stap 2 berekent het Oncokompas 2.0 de scores op de verschillende domeinen van de kwaliteit van leven en bespreek de samenhang tussen deze gebieden. De uitslagen van de patiënt worden weergegeven als welzijnsscore op de verschillende domeinen door middel van de stoplichtkleuren groen, oranje en rood.

‘Groen’ betekent, het gaat goed.  Een ‘oranje’ score houdt in dat het verstandig is om aandacht te besteden aan het betreffende probleemgebied.  Bij een ‘rode’ score adviseert het Oncokompas2.0 de patiënt om in actie te komen.

Vervolgens kan de patiënt meer lezen over zijn/haar klachten. Het Oncokompas 2.0 geeft op basis van de uitslagen van de patiënt concrete adviezen. Deze adviezen zijn erop gericht om de kwaliteit van leven te behouden of te verbeteren.

Het Oncokompas 2.0  bepaalt of de patiënt in aanmerking komt voor een zelfhulpprogramma of dat professionele zorg geïndiceerd is. De patiënt bepaalt zelf in hoeverre hij/zij actie wil ondernemen op de probleemgebieden.

Het Oncokompas 2.0  biedt betrouwbare informatie die afgestemd is op de persoonlijke situatie van de patiënt en verschaft de patiënt online toegang tot informatiefolders en zelfhulpcursussen. Klik hier voor een voorbeeld van het onderdeel 'weten'.

Als alle vragen zijn beantwoord, start het onderdeel 'doen'.

Oncokompas: Tekst

DOEN

In het derde en tevens laatste onderdeel ‘doen’ krijgt de patiënt op basis van zijn/haar gezondheidtoestand, zijn/haar motivatie en persoonlijke voorkeur een overzicht te zien van zelfhulpprogramma’s en zorgverleners, gericht op het verbeteren of behouden van kwaliteit van leven. Klik hier voor een voorbeeld van het onderdeel 'doen'.

Oncokompas: Tekst

WAT U VERDER MOET WETEN?

Als uw patiënt loot voor gebruik van het Oncokompas 2.0  krijgt uw patiënt een persoonlijke account. De patiënt beslist zelf hoe vaak hij/zij gebruik maakt van het Oncokompas 2.0 en of hij/zij de uitslagen met u bespreekt. Oncokompas 2.0 kan tevens bezocht worden door artsen, echter is de patiëntgebonden informatie niet inzichtelijk voor artsen.

Als uw patiënt u consulteert naar aanleiding van zijn/haar uitslagen op het Oncokompas 2.0, kunt u hier de onderwerpen vinden die aan bod komen in het Oncokompas 2.0.


Daarnaast vindt u meer informatie over de diverse onderwerpen in het Survival Care Plan.

Oncokompas: Tekst
bottom of page