top of page

WAAROM MEEDOEN MET DE I CARE STUDIE?

  • U draagt bij aan de beantwoording van een belangrijk, actueel huisartsgeneeskundig vraagstuk, namelijk: hoe kan de huisarts meer betrokken worden tijdens nazorg bij kanker?

  • U krijgt de mogelijkheid actief betrokken te zijn tijdens de nazorg van coloncarcinoom

  • U krijgt de mogelijkheid  om de nazorg voor uw patiënt die behandeld is voor coloncarcinoom op een gestructureerde wijze aan te pakken met behulp van een survival care plan . Daarnaast krijgt u ondersteuning van het onderzoeksteam.

  • U draagt bij aan de wetenschappelijke onderbouwing van de inrichting van oncologische zorg. Als inzichtelijk is wat de opbrengst van oncologische nazorg in de eerste lijn is, maar ook welke inspanning dit vergt, kan op basis hiervan over een passende financiering  en ondersteuning worden onderhandeld.

  • Nazorg voor patiënten met kanker is een echte huisartsgeneeskundige activiteit, omdat het vaak gaat om oudere patiënten met meerdere ziekten (multimorbiditeit) en het betrekken van hun naasten bij de zorg

  • Door het leveren van nazorg heeft u een betere uitgangspositie voor eventuele palliatieve zorg, mocht het onverhoopt mis gaan.


De hypothesen van de I CARE studie zijn:

  1. De betrokkenheid van de huisarts in de nazorg van coloncarcinoom resulteert in een verbeterde kwaliteit van leven en patiënt tevredenheid.

  2. De huisarts is net zo goed in staat om recidieven van het coloncarcinoom op te sporen als de medisch specialist.

  3. De huisarts die verantwoordelijk is voor de controles na coloncarcinoom behandeling, zal ook goede nazorg leveren, resulterend in een betere revalidatie en kwaliteit van leven van de patiënt.


Als u na het lezen van de informatie op deze website niet wenst deel te nemen aan het onderzoek, kunt u een e-mail sturen naar onderstaand mailadres: icarestudie@amc.uva.nl

Waarom meedoen met de I CARE studie?: Tekst
bottom of page