top of page

WAAROM NAZORG?

Een aanzienlijk deel van de patiënten blijkt korte en/of langere termijn gevolgen van (darm)kanker te ondervinden op fysiek, psychisch en/of sociaal gebied. Deze gevolgen kunnen ontstaan door de kanker zelf of door de behandeling en kunnen langdurige (ziekte)last veroorzaken.

Om een langdurig beloop van dergelijke klachten te voorkomen, wordt vroege signalering en behandeling van deze klachten belangrijk. Deze zorg wordt nazorg genoemd en is gericht op het optimaliseren van het fysieke welzijn, maar ook het verbeteren van de psychische en sociale gezondheid met daarbij ook aandacht voor revalidatie (inclusief werkhervatting) en preventie. Samenvattend is nazorg gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven van de patiënt na de behandeling.

Een belangrijk onderdeel van de nazorg is controle. Het doel van controle is het vroegtijdig opsporen van recidieven of metastasen van coloncarcinoom, aangezien er in deze fase een mogelijkheid is een curatieve behandeling uit te voeren.  Controle wordt uitgevoerd volgens een landelijke richtlijn en vindt momenteel vrijwel altijd plaats bij de medisch specialist. De landelijke richtlijn van coloncarcinoom, vindt u hier.

Waarom nazorg?: Tekst
bottom of page