top of page

Wat doet u als u vermoed dat uw patiënt een recidief van coloncarcinoom zou kunnen hebben?

Als u op basis van afwijkende (CEA of echo) uitslagen óf op basis van klachten vermoed dat uw patiënt een recidief van het coloncarcinoom heeft, kunt u direct contact opnemen met de contactpersoon van het ziekenhuis waar uw patiënt is behandeld (klik hier voor de contactgegevens).


Samen overlegt u of een terug verwijzing geïndiceerd is en op welke termijn.

Wat doet u als u vermoed dat uw patiënt een recidief van coloncarcinoom zou kunnen hebben?: Tekst
bottom of page