top of page

Wat gebeurt er als uw patiënt heeft gerandomiseerd voor controle en nazorg via de huisarts?

In dit geval neemt het onderzoeksteam telefonisch contact met u op en wordt  u uitgebreid geïnformeerd  over de studie. Aansluitend wordt u gevraagd of u deel wilt nemen aan het onderzoek en de controle en nazorg gedurende 5 jaar uit wilt voeren volgens de richtlijn.

Indien u instemt met deelname, sturen wij u een informatiebrief toe. Daarnaast lichten wij de behandelend specialist in van uw patiënt dat u de zorg overneemt. De behandelend specialist stuurt vervolgens een brief met de patiënten informatie die relevant is voor het verlenen van controle en nazorg. Tevens kunt u informatie vinden op deze website (klik hier).

Daarnaast is het mogelijk dat uw patiënt heeft geloot voor gebruik van het Oncokompas 2.0. In dit geval kan uw patiënt u consulteren naar aanleiding van zijn/haar uitslagen op het Oncokompas 2.0. Op deze website vindt u meer informatie over de onderwerpen die aan bod komen op het Oncokompas 2.0 en de werkwijze van de interactieve website (klik hier voor meer informatie over Oncokompas 2.0).

Wat gebeurt er als uw patiënt heeft gerandomiseerd voor controle en nazorg via de huisarts?: Tekst
bottom of page