Wat gebeurt er als uw patiënt heeft gerandomiseerd voor controle en nazorg via de huisarts?

In dit geval neemt het onderzoeksteam telefonisch contact met u op en wordt  u uitgebreid geïnformeerd  over de studie. Aansluitend wordt u gevraagd of u deel wilt nemen aan het onderzoek en de controle en nazorg gedurende 5 jaar uit wilt voeren volgens de richtlijn.

Indien u instemt met deelname, sturen wij u een informatiebrief toe. Daarnaast lichten wij de behandelend specialist in van uw patiënt dat u de zorg overneemt. De behandelend specialist stuurt vervolgens een brief met de patiënten informatie die relevant is voor het verlenen van controle en nazorg. Tevens kunt u informatie vinden op deze website (klik hier).

Daarnaast is het mogelijk dat uw patiënt heeft geloot voor gebruik van het Oncokompas 2.0. In dit geval kan uw patiënt u consulteren naar aanleiding van zijn/haar uitslagen op het Oncokompas 2.0. Op deze website vindt u meer informatie over de onderwerpen die aan bod komen op het Oncokompas 2.0 en de werkwijze van de interactieve website (klik hier voor meer informatie over Oncokompas 2.0).