top of page

Wat vragen wij daarnaast aan u?

Als u deelneemt aan het onderzoek, zal het onderzoeksteam eens per 6 maanden telefonisch contact met uw praktijk opnemen om te registeren hoe vaak uw patiënt contact heeft gehad met uw praktijk en om welke reden. We doen dit om het zorggebruik vast te stellen bij patiënten in alle studiegroepen. Dit telefonisch contact zal worden voorafgegaan door een e-mail.

Aan het einde van de 5 jaar vragen wij u eenmalig een vragenlijst in te vullen over uw ervaringen met betrekking tot  de zorg voor uw patiënt.

Wat vragen wij daarnaast aan u?: Tekst
bottom of page